Zgodnie z art. 237Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy
oraz jest obowiązany prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie.

copyright: BHP Quattro 2010-2016
System sprzedaży LOOP Realizacja: Wega New Technology