Zgodnie z art. 237Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy
oraz jest obowiązany prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
copyright: BHP Quattro 2010-2018
Sklep Internetowy LOOP