Sklep:

BHP Quattro Izabela Liberska
ul. Głogowska 260 Hala A Box 7  60-104 Poznań
NIP 779-137-23-09


tel.            61/ 663-36-68 
Kom. (48) 570-168-800
E-mail:      izabela.liberska@bhp4.pl
                   sklep@bhp4.pl
                   www.bhp4.pl          

Akceptujemy płatność kartą.

Sklep BHP - zapraszamy każdego klienta
DOJAZD
Wizytówka i mapka

 

 • RODO
 • Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Bhp Quattro Izabela Liberska ul. Głogowska 260 Hala A Box 7  60-104  Poznań
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
   
  W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:
   

 • Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);
 • Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. 
 • Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 • Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.
 •   ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
   
  Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

   

  1. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych:

   
  - dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami,

  - dane te obejmują  imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu,

   podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.
   
  UPRAWNIENIA

  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail:   sklep@bhp4.pl 
  Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   

   

copyright: BHP Quattro 2010-2021
Sklep Internetowy LOOP