Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego jest firma BHP QUATTRO, z siedzibą w Poznaniu 60-104  ul. Głogowska 260 Hala A Box 7
Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie zgłoś ten fakt do obsługi sklepu.

I. Składanie zamówień:
1. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe www.bhp4.pl
e-mailem: izabela.liberska@bhp4.pl, faksem 61/663-36-70 lub telefonicznie61/663-36-68
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz numeru  telefonu. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
3. Po złożeniu zamówienia klient jest informowany za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

II. Realizacja zamówień:
1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
- w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - z chwilą autoryzacji transakcji.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 
3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:
- indywidualnie dokonując zmiany w "Statusie zamówienia" do którego ma dostęp tylko wtedy jeśli podczas składania zamówienia poda swój adres e-mail w formularzu zmówienia 
- informując Sklep telefonicznie lub e-mail o chęci rezygnacji z zamówienia
4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firm kurierskich GLS pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
7. Nieodebranie przesyłki pobraniowej i zwrot paczki do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki.
8. W chwili odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
10. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki (nieuzasadnionego raportu nieodebrania) Klient zostanie obciążony kosztami za zwrot paczki do nadawcy.

III. Koszty przesyłki
1. Koszt transportu do wartości zamówienia 700 zł brutto pokrywa klient i zależy on od wagi zamawianego towaru. Koszt transportu jest uwidoczniony w formularzu zamówienia. 
2. Koszt transportu powyżej wartości 700 zł brutto pokrywa Sklep BHP QUATTRO.
3. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.

IV. Czas dostawy
1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
Towary w sklepie oznaczone są symbolami dostępności. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności oraz rodzaju towaru w sklepie:
- duża ilość towaru - czas wysyłki wynosi do 3 dni roboczych
- mała ilość towaru - czas wysyłki wynosi od 3 do 10 dni roboczych
- produkt na zamówienie - czas wysyłki wynosi od 10 dni roboczych i jest ustalany indywidualnie
Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 3 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Przesyłki dostarczane Pocztą Polską:
- przesyłka priorytetowa, czas dostawy do 2 dni od daty nadania
- przesyłka ekonomiczna, czas dostawy do 5 dni od daty nadania

Przesyłki dostarczane firmą kurierską:
- czas dostawy 1-3 dni roboczych

V. Płatności
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 
przy odbiorze:
- należność pobiera listonosz/kurier; 
- przelewem bankowym na konto sklepu numer konta.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian
4. Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacane tylko kartą płatniczą.

VI. Reklamacje
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych .
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres:

BHP QUATTRO

3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.
5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

VII. Postanowienia ogólne
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a BHP Quattro. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

copyright: BHP Quattro 2010-2020
Sklep Internetowy LOOP